Projecte Es Caliu

Una iniciativa d'Es Racó de ses Idees per a la recuperació i l'esperança de persones sense llar

bg-caliu-4.jpg

QUI SOM

Es Caliu està format per un equip de persones voluntàries d'Es Racó de ses Idees, una escola de filosofia, cultura i voluntariat declarada entitat d'utilitat pública, que té filials a Palma i a Inca.

Es Racó de ses Idees és un espai sense ànim de guany i independent que té com a objectius pensar, sentir i actuar en benefici d'un mateix i dels altres.

Els principis de l'escola de filosofia que inspiren la nostra tasca de voluntariat són:

Fraternitat

Es promou un ideal de fraternitat universal basat en el respecte a la dignitat humana, més enllà de qualsevol diferència ètnica, de sexe, cultural, religiosa, social, etc..

Amor per la saviesa

Mitjançant l’estudi comparat de filosofies, ciències i arts es fomenta el coneixement de l’ésser humà, de les lleis de la natura i de l’univers.

Desenvolupament del potencial humà

Es favoreix la realització de l’individu i la seva integració en la societat i en la natura, com a element actiu i conscient per millorar la societat.

Aquests tres principis impregnen Es Caliu perquè oferim fraternitat, coneixements, integració i
empenta a les persones sense llar que participen en el projecte.

HISTÒRIA

Des de 2014, col·laboram amb el menjador social Zaqueo preparant, cada tercer diumenge de mes, paelles i postres per als seus usuaris.

Des de l’inici, volíem arribar un poc més enllà i ajudar els usuaris no només amb el menjar sinó també des d’un punt de vista més proper i global. L’estoneta d’intercanvi personal al menjador era insuficient i els usuaris demanaven més conversa i atenció. Aquesta necessitat i la nostra disposició han estat el germen del voluntariat d’Es Caliu.

A dia d’avui Es Caliu és una realitat i comptam amb deu usuaris i una desena de voluntaris, a més de la col·laboració del Grec de Palma, l’Associació Sojorn de la Parròquia des Rafal de Palma, de Tijeras en acción, Dentistes solidaris, etc..

Hem aconseguit crear un equip de voluntaris i una programació adaptada al que pensam que és prioritari: una formació en valors i un acompanyament de persona a persona.

DESTINATARIS

Els destinataris d’Es Caliu són persones amb una gran necessitat material, personal i espiritual que travessen un llarg i dolorós hivern personal. Són sovint solitaris i decebuts amb l’ésser humà i amb ells mateixos. Solen tenir precarietat laboral i econòmica i, per tant, van a dinar als menjadors socials de Palma i tenen algun tipus de relació amb diferents serveis socials. Alternen temporades al carrer amb altres a algun alberg de transeünts, pis compartit o centre parroquial. També i a causa de les seves condicions de vida, solen tenir problemes de salut com ara reuma o diabetis. Són persones sense massa arrels i sovint solitàries, reticents a l’inici però amb unes ganes enormes de fer un canvi a la seva vida.

La nostra meta és arribar a ells, connectar amb ells, fer-los costat i aconseguir que es recuperin al màxim. Després d’una entrevista inicial on explicam el contingut i funcionament d’Es Caliu, si es decideixen i volen començar, els demanam qui hi romanguin un mínim de dos anys amb nosaltres i que serveixin d’exemple i d’enllaç amb futurs usuaris.

PROPÒSIT

Per això el projecte es diu Es Caliu, perquè necessitam calor i temps perquè les persones sense llar recuperin l’esperança i el batec de les seves vides. Es caliu és la sensació agradable que queda després d’haver fet un bon foc, és una sensació que perdura i recorda una llarga vetllada d’hivern, quan les cendres i la llenya, encara per cremar, es mesclen i van cremant lentament, dispersant la llum i la calentor al seu voltant. Es Caliu fa olor de trobada, de llar…

El nostre eix fonamental és la filosofia pràctica; és a dir, la fraternitat i són el respecte, la confiança i l’amistat la base des d’on oferim i treballem aspectes més materials com la higiene, roba o alimentació, d’altres de l’àmbit de l’autoconeixement com els tallers de filosofia i de psicologia, d’altres formatius com l’alfabetització, tallers específics i sortides puntuals i d’altres més vinculats a les seves necessitats de salut, integració, feina i habitatge.

A mesura que el projecte ha anat avançant, l’equip d’Es Caliu s’ha donat a conèixer i a conegut altres persones, grups, institucions i serveis amb els quals ha intercanviat vivències i recursos.

VOLUNTARIS

Els voluntaris d’Es Caliu ens hem implicat en un procés personal de millora de nostres habilitats socials i hem afinat la mirada. Això ens du a treballar l’atenció, l’empatia, l’escolta activa i una mirada que tot i veient la personalitat i circumstàncies dels usuaris, va més enllà i també veu i creu en el seu potencial. És a dir, es tracta de no caure en el desànim i centrar-nos en l’abundància del ser interior de cada usuari per poder ser, realment, d’ajuda.

També és la nostra responsabilitat:

- Mantenir un espai segur, discret i confidencial.
- Discernir quan hi ha que derivar l’usuari a un especialista de la salut o a altres serveis assistencials. En cap cas podrà el voluntari substituir el diagnòstic o tractament mèdic, psicològic o psiquiàtric que correspon a professionals qualificats com són les drogodependències o els trastorns mentals greus.
- L’actitud respectuosa i inclusiva com a pilar de l’acompanyament per tal de potenciar el seu benestar i un major autoconeixement i creixement interior.

Encara que, per les seves característiques, el nombre de caliuers ha de ser reduït, l’impacte està sent considerable no només amb ells, sinó també amb els mateixos voluntaris i amb el nombre creixent de persones i grups que col·laboren i segueixen Es Caliu perquè senten que és possible millorar-se i millorar la societat, ser de les persones que sumen.

L’espai Caliu vol ser un lloc de trobada i d’amistat on els caliuers són rebuts amb alegria i respecte, on troben un entorn cuidat i agradable, on poden berenar o dinar i xerrar, rentar-se, formar-se i enfocar la setmana amb voluntaris preparats i disposats a compartir la gran meravella de la millora personal.

OBJECTIUS

L’objectiu principal d’Es Caliu és propiciar la trobada conscient entre dues o més persones i, a aquest camí conjunt, ajudar-los a desplegar recursos per fer front a les dificultats del dia a dia i ajudar a desplegar les seves qualitats, valors i actituds per tal que aconsegueixin un major benestar material, mental i emocional alhora que potenciam que sigui el propi caliuer el que s’apropiï del seu procés vital evitant, així, la dependència amb els voluntaris.

Objectius Específics

1.- Establir una comunicació fluida i propera amb els caliuers i restablir la seva dignitat personal oferint-los un lloc amic de trobada, higiene i berenar o dinar compartit.

2.- Establir o potenciar la seva formació general oferint formació en cultura general segons els seus interessos i necessitats.

3.- Afavorir el seu autoconeixement oferint formació filosòfica i psicològica adaptada i pràctica.

4.- Reestructurar el seu dia a dia, revisant i orientant l’enfocament de la setmana vinent: visites mèdiques, tràmits, currículums, ofertes laborals, activitats culturals, etc..

METODOLOGIA

En relació amb el sistema d’elecció d’usuaris: La proposta de candidats a l’espai Caliu, la fa, prioritàriament, la persona encarregada del dia a dia del menjador social Zaqueo, ja que és qui té la informació més actualitzada de les persones que encaixen i podríem aprofitar aquest recurs.

L’equip coordinador d’Es Caliu té una entrevista oberta i informal amb els candidats i els explica què és Es Racó de ses Idees, quins són els seus principis i activitats, què és Es Caliu, el compromís d’un mínim de dos anys per a la seva formació i orientació, l’horari, l’equip de voluntaris i les activitats previstes. S’explica que les relacionades amb la cultura general seran a partir de les seves necessitats i interessos i la formació filosòfica i psicològica serà pràctica amb format de tallers vivencials. S’explicarà el tema de la higiene, el berenar i l’enfocament setmanal.

S’estableix una conversa amb l’usuari perquè ens expliqui el que vulgui de la seva vida i situació actual: xarxa familiar o social d’ajuda, interessos, punts forts, si té algun ingrés, en què ha treballat abans, què li agrada fer, etc.. Una persona de l’equip, li fa les preguntes que troba oportunes.

L’equip valora la idoneïtat del candidat o la possible derivació a altres serveis especialitzats (especialment en situacions d’addicció o malaltia greu —física o psicològica—)

En relació a la valoració del procés de l’usuari: donat que intervindran diferents voluntaris en el procés de cada usuari, es fa necessària la coordinació de l’equip de voluntaris i a tal efecte establim les reunions necessàries i compartim l’acta setmanal.

En relació a la nostra organització interna:
Establim dos tipus de coordinació:

• L’equip coordinador de l’Espai Caliu està encarregat de vetllar pel compliment dels principis i objectius del Projecte, revisar el funcionament i necessitats, resoldre dubtes, donar instruccions i fer propostes.
• L’equip de voluntaris de l’espai Caliu està encarregat de dur a terme les activitats, mantenir l’espai en condicions de neteja i bellesa, recollir per escrit les activitats dutes a terme i l’evolució de l’usuari, i vetllar per la confidencialitat d’aquesta.

HORARI I LLOC

Les activitats amb els usuaris es realitzen al local d’Es Racó de Ses Idees, de Palma, cada dimecres, de les 12 a les 16 hores.

ACCIONS

• Entrevista inicial per conèixer millor la seva situació, interessos i necessitats i xarxa de suport familiar o social.
• Contactes amb altres persones o entitats que els poden ajudar.
• Conversa per conèixer els seus talents, experiències, expectatives, pors, somnis...
• Seguiment i suport del seu dia a dia.
• Suport emocional.
• Formació en cultura general, filosofia i psicologia pràctiques.
• Activitats culturals.
• Servei de dutxa, roba i rentat de roba.
• Roba i calçat.
• Servei de barberia i tallada de cabells.
• Berenar/dinar saludable i abundant.
• Actualització de currículums i recerca activa de feina.
• Acompanyament, si cal, als serveis mèdics o serveis socials per fer tràmits, etc..
• Valoració de la possibilitat de donar suport econòmic en situacions o necessitats puntuals.

FORMACIÓ

La formació es desenvoluparà en tres àrees:

1ª Alfabetització i cultura general
2ª Filosofia pràctica
3ª Psicologia pràctica

Continguts de cultura general

- Lectoescriptura en els diferents nivells, des de l’alfabetització a la fluïdesa comunicativa. Se seguirà un mètode d’aprenentatge per a adults amb vocabulari i text que siguin significatius pels usuaris.
- Comprensió i expressió oral a partir de documentals, llibres de lectura i poesia, revistes i articles seleccionats. Treballar temes relacionats amb els bons hàbits de vida (alimentació, higiene, descans...), la bellesa de la terra i de l’univers, etc..
- Preparació carnet de conduir.
- Sortides al teatre o altres activitats culturals.
- Càlcul matemàtic (operacions bàsiques), geometria i raonament matemàtic.
- Audicions musicals seleccionades.
- Expressió artística: dibuix, fang, etc.
- Educació física: exercicis, relaxació, ball, etc.

Continguts de filosofia pràctica

- Ètica, per a què serveixen els valors humans? Quins són?.
- La constitució septenària.
- Karma i recta acció.
- El mite de la caverna de Plató.
- El dolor i Buda.
- La felicitat i Aristòtil.
- La millora de la societat, Confuci.
- L’estoïcisme: Epictet, Sèneca i Marc Aureli.

Tallers de psicologia pràctica

- Components conductuals: assertivitat, conducta passiva, conducta agressiva, drets assertius, comunicació i components fisiològics.
- Components emocionals: sentiments i emocions, la intel·ligència emocional.
- Components cognitius: les distorsions cognitives i reestructuració cognitiva.
- La personalitat: autoconcepte, autoestima, trets de personalitat, mecanismes de defensa de la personalitat.
- Dèficit en habilitats socials.
- Avaluació de les habilitats socials.

Continguts de l’enfocament setmanal

- Repassar esdeveniments importants de la setmana vinent: cites mèdiques, entrevistes serveis socials, tràmits, trobades, activitats, etc. Dur l’agenda personal al dia.
- Orientar cap a altres possibles ajudes.
- Fer i actualitzar el currículum.
- Revisar oportunitats laborals i establir un pla de recerca.
- Marcar-se reptes de la setmana a tots els nivells.
- Triar el valor de la setmana i enfocar-se cap a aquest.

RECURSOS HUMANS

- En relació amb les tasques d’infraestructura

Per a les tasques d’infraestructura de l’espai caliu, es necessiten tres persones cada dia d’activitat.

o Una persona voluntària per a la recepció i per actualitzar l’inventari de productes.
o Una persona voluntària que compri els ingredients del berenar i ajudi a la cuina per preparar el berenar o el dinar saludable i sigui responsable de la neteja i ordre de la cuina.
o Una persona voluntària que s’encarregui de la bugada i de netejar els banys i les zones comunes.
A totes aquestes tasques d’infraestructura, implicam als caliuers.

- En relació amb les tasques de suport a l’alfabetització i cultura general
Una persona voluntària amb experiència en alfabetització d’adults.
Una persona voluntària que cerqui, proposi i acompanyi en les activitats culturals.

- En relació amb la formació filosòfica
Una persona voluntària que hagi fet el curs de formació del voluntariat o de instructors de l’escola per explicar el temari del primer curs de filosofia, tot donant-li un caire molt pràctic i relacionat amb les característiques de l’usuari.

- En relació amb la formació psicològica
Una persona voluntària que tenguin formació en psicologia que prepari exercicis de psicologia relacionats amb les habilitats socials amb un caire molt pràctic i vivencial.

- En relació amb l’enfocament setmanal
Dues persones voluntàries que tenguin formació en el camp del treball social i repassin, organitzin i encarrilin la setmana en temes socials, mèdics, laborals i actitudinals.

En total 7/8 persones cada dia de voluntariat.

RECURSOS MATERIALS

- Les instal·lacions d’Es Racó de ses Idees: aules, banys, cuina.
- El mobiliari d’Es Racó de ses Idees: taules, cadires, etc.
- Rentadora-eixugadora, dutxa i termo.
- Material fungible d’higiene.
- Armari.
- Roba i sabates.
- Cuina: bombones de butà i estris de cuina per als berenars i dinars.
- Material fungible i no fungible per a les classes.
- Material fungible per als tallers de formació.
- Finançament de les entrades a espectacles i les sortides.
- Ordinador i impressora.
- Ajudes puntuals als usuaris.
- Recursos de comunicació, publicitat i recaptació.

TEMPORALITZACIÓ

La durada mínima de permanència a l’espai Caliu serà de dos anys. L’atenció es du a terme un dia a la setmana (Els dimecres de 12 h a 14 h).

Horari
- 12/12.30 h Rebuda, higiene, berenar i conversa.
- 12.30-14 h Tallers formatius.
- 14.15 h Dinar.
- 15-16 h Enfocament setmanal.
- 16-16.30 h Recollida i revisió.

Dades de contacte

Persones de contacte

Carme Arrom
Tino Ruiz

Direcció

Carrer d'Eusebi Estada, 62, 07004, Palma, Illes Balears

Telèfons

618 763 545
625 190 294

Correu electrònic

Mi lista de deseos

Product Product name Price Stock status
No products added to the wishlist
X