Termes i Condicions dels Esdeveniments

Consentiment per a l’Ús d’Imatge a Xarxes Socials

Accepto que, en participar en l’esdeveniment organitzat per Es Racó de ses Idees, la meva imatge i/o veu poden ser captades en fotos, vídeos, reels, transmissions en directe i qualsevol altre format multimèdia, i autoritzo el seu ús en les següents condicions:

1. Finalitat

Autoritzo la publicació, difusió, reproducció i explotació de la meva imatge i/o veu a xarxes socials, incloent però no limitant-se a Instagram, Facebook, TikTok, YouTube i qualsevol altra plataforma digital en la que el Publicador tingui presència, amb finalitats informatives, promocionals, publicitàries i/o comercials.

2. Ús

La meva imatge i/o veu podrà ser utilitzada en publicacions (posts), històries (stories), reels, vídeos, transmissions en directe (lives) i qualsevol altre format de contingut disponible a les plataformes esmentades.

3. Durada

Aquesta autorització és per un període indefinit, podent ser revocada en qualsevol moment mitjançant notificació escrita dirigida al Publicador. La revocació no afectarà les publicacions ja realitzades.

4. Territorialitat

L’autorització es concedeix per a l’ús de la meva imatge i/o veu a tot el món, sense restriccions geogràfiques.

5. Gratuïtat

Declaro que aquesta autorització s’atorga de forma gratuïta, sense compensació econòmica per part del Publicador cap a la meva persona.

6. Drets de Propietat Intel·lectual

Reconeixo que el Publicador té els drets de propietat intel·lectual sobre les obres i continguts generats que incloguin la meva imatge i/o veu i que la meva participació no em confereix cap dret sobre aquests continguts.

7. Privacitat i Protecció de Dades

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), el Publicador es compromet a tractar la meva imatge i/o veu conforme a les normatives vigents de protecció de dades i a no utilitzar-la en contextos que puguin resultar difamatoris, injuriosos, o que atemptin contra la meva dignitat i reputació. Així mateix, se m’informa que puc exercir els meus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida al Publicador.

En marcar la casella, dono el meu consentiment informat per a l’ús de la meva imatge i/o veu segons les condicions descrites anteriorment.

Mi lista de deseos

Product Product name Price Stock status
No products added to the wishlist
X